Pneumo.se

Om jag är i riskgrupp, måste jag betala för att vaccinera mig mot pneumokocker?

Sedan 2022 ingår vaccination mot pneumokockinfektion i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. Enligt vaccinationsprogrammet får personer, det år de fyller 75 samt personer som tillhör medicinska riskgrupper, vaccinera sig mot pneumokocker kostnadsfritt.

Många regioner har beslutat att erbjuda kostnadsfri vaccination till ytterligare riskgrupper som inte ingår i vaccinationsprogrammet. Det inkluderar i de flesta fall alla från 65 år och i enstaka regioner alla över 75 år.

Pris pneumokockvaccin - Karta - MSD Sverige

Via vår karta kan du ta reda på vad som gäller i din region.

Vänligen observera att denna information gäller om du vaccinerar dig på din vårdcentral. Det kan skilja sig om du väljer att besöka en privat vaccinationsmottagning. 

Det kan skilja sig mellan regionerna om personer med alkohol- eller narkotikaberoende samt rökare erbjuds kostnadsfri vaccination eller inte.

Förklaring till kartan

➜ Klicka på din region för mer information.

❑ Grön betyder kostnadsfritt för riskgrupper 

❑ Gul betyder kostnadsfritt för riskgrupper i vissa fall (se förklaring under respektive region) 

Senast uppdaterad: mars 2024

SE-NON-01070 04/24