Pneumo.se

Pneumokocker kan ge upphov till svår sjukdom
– men det finns vaccin

Vaccination mot pneumokocker hos äldre och andra personer i riskgrupp förebygger allvarliga sjukdomar

Sjukdom orsakad av pneumokocker kan drabba alla, men är vanligast hos barn under två år och hos äldre personer över 65 år. Pneumokocker kan orsaka allvarliga infektioner, framför allt lunginflammation med eller utan samtidig blodförgiftning, men även hjärnhinneinflammation. Vaccination mot pneumokocker ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vaccination för vissa personer i riskgrupper, samt till alla personer över 65 år.

Vad är pneumokocker?

Lär dig mer om vad pneumokocker är, hur det sprider sig och hur du kan skydda dig.

Tillhör du en riskgrupp?

Känn till vilka riskgrupper som finns och vilka som rekommenderas vaccination.

Hur vaccinerar du dig?

Hitta svar på vanliga frågor och information om vaccination mot pneumokocker.

Vad bra att du hittat till Pneumo.se!

All information om pneumokocker på Pneumo.se har blivit granskad av medicinsk personal hos läkemedelsföretaget MSD.

Innehållet på denna hemsida kommer med referenser från Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden.

MSD har tagit fram denna hemsida eftersom vi tillhandahåller vaccin mot pneumokocksjukdom och vi vill utbilda och informera inom de områden vi har läkemedel och vacciner.

Merck, Sharp & Dohme, förkortat MSD är ett forskande läkemedelsföretag med över 130 års historia. Du kan läsa mer om oss på MSD.se.